Covid-19

Vi på Skinande Hem har under 2020 vidtagit vissa åtgärder i vår verksamhet pga Coronaviruset. Hygien är en stor och viktig faktor för att minska smittspridning och öka säkerheten för våra kunder och vår personal.

Våra anställda är mycket noga med sin handhygien dvs handtvätt och att desinficera sina händer när de kommer ut till våra kunder. Visar man minsta lilla tecken på symptom så stannar man givetvis hemma från sitt arbete. Då brukar vi kunna ordna med en ersättare som utför städningen den dagen.

Många av våra kunder har nu under pandemin önskat att ha två personer som städar eftersom tiden då går snabbare. En del jobbar fortfarande hemifrån och vill minimera städtiden pga detta. Vi försöker tillgodose våra kunders önskemål i största möjliga mån.

Under rådande situation är vi även flexibla gällande att utöka/minska eller boka av sin städning samt även våra bindningstider.

Detta för att DU som kund ska känna dig trygg att avsluta tjänsten om du behöver!

Men vi vill belysa vikten av hur stor betydelse städning, hygien och renhållning har i dessa virustider. Vissa kunder väljer nu att utöka sina städtimmar för att hålla en extra god hygien i hemmet.

Glöm inte bort att ett rent och städat hem minskar virus och bakterier dvs minskar risken för smittspridning och sjukdom.