Kvalitetspolicy

  • Vi på Skinande Hem kvalitetssäkrar våra tjänster som vi levererar till konsument
  • Vi skall leverera och utveckla städtjänster, städsystem och städmetoder som uppfyller och uppnår bästa resultat
  • Vi arbetar med material och produkter som är allergi och miljövänliga
  • Vi arbetar med 100% ”nöjd kund garanti”
  • Vår kvalitet ska kännetecknas av god kundservice, effektivt och professionellt utfört arbete, ergonomiskt anpassat och miljöanpassat arbetsklimat
  • Vår säljkvalitet ska kännetecknas av tillgänglighet och bra bemötande samt sälj- och branschprofessionalism
  • Vår eftermarknad skall kännetecknas av långsiktig och effektiv kundservice