Miljötänk

Skinande Hem fokuserar på miljötänk

Vi jobbar efter vår miljöpolicy och rekommenderar alla våra kunder att använda miljömärkta städprodukter med så lite påverkan som möjligt på miljön. Vi har en förteckning över vilka rengöringsmedel vi använder oss av som vi alltid delar ut till våra kunder vid ett hembesök. En viktig del i miljötänk gällande rengöringsmedel är att dosera väl och inte använda mer än nödvändigt. Att använda för stora mängder betyder inte att det blir renare utan endast att man skadar miljön med onödiga kemikalier.

Miljöpolicy

Vi har en väl utformat policy gällande miljötänket på Skinande Hem. Här tittar vi på hur vi långsiktigt ska förbättra miljön utifrån våra förutsättningar. Vi delar alltid ut en lista över vår Miljöpolicy till samtliga kunder och detta kan man alltså läsa mer om i vår kundpärm. Här nedan följer några av punkterna:

  • Vi ska öka vår kunskap för att höja medvetandet om miljötänket hos våra kunder och anställda
  • Vi ska ständigt ha som vårt mål att förbättra utnyttjandet av våra resurser
  • Vi ska se på miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga och nödvändiga investeringar för miljön
  • Vi ska utforma miljöskydd utifrån lämplig lagstiftning och föreskrifter om miljön och vad som är miljömässigt motiverat, en teknisk möjlighet och även ekonomiskt rimligt
  • Vi ska löpande granska och revidera miljöarbetet
  • Vi ska använda oss av effektiva produkter och system med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi vill att vår verksamhet skall präglas av omsorg för miljö, hälsa och säkerhet